Onderzoeksgroep Cliffordanalyse

Publicaties


De volledige lijst van publicaties vanaf de stichting van de onderzoeksgroep tot en met 01.10.2012

Publicaties kunnen ook opgespoord worden via het UGent telefoonboek

Department of Mathematical AnalysisVakgroep Wiskundige Analyse

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur