Tel het aantal lettergrepen in deze zin:

Overschakeling op geëencrypteerde communicatieprogramma's

Een aantal programma's maakt gebruik van onveilige protocollen (ze sturen alles, paswoorden inclusief, ongecodeerd door het netwerk zodat iedereen kan meeluisteren): Daarom zullen we tegelijkertijd met het ARC op 10 juli deze onveilige protocollen niet meer toelaten op onze servers. Het spreekt vanzelf dat we hiervoor alternatieven voorzien: