Spam filteren

Er is een filter op cage geïnstalleerd die elke binnenkomende mail bekijkt en beoordeelt hoe erg de mail kans maakt om spam te zijn.
Je kan van deze 'score' gebruik maken door mails die hoger scoren dan een bepaalde waarde (en dus bijna zeker spam zijn) automatisch in een aparte mailfolder (bijvoorbeeld 'spam') te laten terechtkomen, zodat je inbox een beetje proper blijft.

Eenvoudige installatie

Ssh (of vanuit de galglaan: telnet) naar cage (door bijvoorbeeld deze link te volgen), log in typ
ikhaatspam
gevolgd door Enter. Volg de instructies.

Uiteraard is zo'n spamfilter feilbaar: een aantal spammails zullen nog steeds in je inbox verschijnen en af en toe zal een mail die geen spam is toch als spam geklasseerd worden. Kijk dus af en toe ook eens de inhoud van de "spam" folder na (en wis hem af en toe!).

Geavanceerde installatie

De eenvoudige installatie werkt enkel als je zelf geen .procmailrc of .forward bestand hebt. Heb je die wel, dan dien je manueel het volgende te doen:
In het bestand .procmailrc schrijf je
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
MAILDIR=$HOME/mail
DEFAULT=/var/spool/mail/mijn_loginnaam
LOGFILE=$HOME/procmaillog

# Catch SPAM
:0
* ^X-Spam-Flag: YES
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*
spam
(vervang mijn_loginnaam door je loginnaam) en in .forward
"|exec /usr/bin/procmail"
(inclusief de aanhalingstekens). Dit stopt alle nieuwe binnenkomende mails met een score van meer dan 6 (vandaar zes keer \*) in een aparte mailfolder "spam".

Probeer nu eens mail vanop een andere server (bv allserv) naar cage te sturen om te controleren dat je nog effectief mail ontvangt. Je kan direkt testen of de spam goed gefilterd wordt door in die mail enkele woorden als "free offer", "This is NOT unsolicited email", "click here", "work at home" in die testmail te stoppen.


Geert Vernaeve <gvernaev@cage.rug.ac.be>
Last updated August 2003