Onderzoeksgroep Differentiaalmeetkunde en mechanica

Hoofd van de onderzoeksgroep
Frans Cantrijn Frans.Cantrijn@UGent.be
Leden van de onderzoeksgroep
Willy Sarlet Willy.Sarlet@UGent.be
Mike Crampin crampin@bt.internet.com
Bavo Langerock Bavo.Langerock@UGent.be
Tom Mestdag Tom.Mestdag@UGent.be
Goedele Waeyaert Goedele.Waeyaert@UGent.be

Huidig onderzoek

Differentiaalmeetkunde toegepast op problemen van theoretische mechanica en de studie van dynamische systemen.

Vakgroep WiskundeVakgroep Wiskunde
English
login