Vakdidactiek SLO informatica


Documenten bij de aanvraag (per stageplaats)
Deze documenten moeten bezorgd worden aan de coordinerende mentor. Verdere uitleg vind je in de Stagehandleiding SLO Universiteit Gent

Documenten bij de aanvang (per stageplaats)
Deze documenten gebruik je tijdens de observatie-, oefen- en stagelessen. Ze worden eveneens (uitgeprint) overhandigd aan de vakmentor(en).
Voor elke observatieles maak je een observatieschema.
Per les (oefen- of stageles) maak je een lesvoorbereiding en een reflectie.


Documenten bij de evaluatie (per stageplaats)
Per les wordt door de vakmentor een lesevaluatiedocument opgemaakt. Aan het einde van het stageblok wordt het eindevaluatiedocument ingevuld door vakmentor en eventueel coordinerend mentor.. De vakmentor zal zich bij het invullen hiervan baseren op de Matrix gedragsindicatoren.

Deze documenten worden ook overhandigd aan de vakmentor.Lijst mentoren 2008-2009


Voorbeelden observatieschema's


Observatieverslag 1

Observatieverslag 2

Voorbeelden lesvoorbereidingen

Lesvoorbereiding1

Lesvoorbereiding2