Vakdidactiek SLO informatica

UGENT

LEERPLANNEN

De recente leerplannen kunnen het best bekeken worden via de websites van de verschillende onderwijskoepels:

  Gemeenschapsonderwijs, secundair onderwijs, leerplannen

  Katholiek onderwijs, Leerplannen

  Onderwijs van Steden en Gemeenten
 

JAARPLAN

Voorbeeld

Schema binnen vakgroepwerking

Bijkomende informatie rond jaarplannen


DOCUMENTEN VAN DE LERAAR
     Aanvangsbegeleiding  nieuwe leraren  (DPB bisdom Brugge)