Albert HOOGEWIJS

[IMAGE]

UGent - Department PMCASLO: Specifieke LerarenOpleiding in de Informatica

FONDS PROFESSOR FRANS WUYTACK


Some interesting Internet-sites:Albert Hoogewijs, Galglaan 2,, B-9000 Gent BELGIUM
Tel. (32)+(0)9 264 49 00 Fax. (32)+(0)9 264 49 93, albert.hoogewijsATugent.be

Map of Ghent


Revised on 22/01/1998