It's a feature!

Hou ook de pagina met de nieuwe versies in de gaten om te zien of je favoriete bug er al uit is ...

Also keep an eye on the page with the new releases to check if your favourite bug has been fixed already ...

Bugs rapporteren

Als je iets raars gevonden hebt, mail mij dan liefst zoveel mogelijk van de volgende dingen:
  • Versienummer van de gebruikte SICECAS
  • Screendump of een zo volledig mogelijke beschrijving (dus liever ``als ik met mijn cursor rechts van een turnstyle sta en op backspace druk ...'' dan ``als ik een turnstyle probeer te wissen ...'')
  • .text bestand van het ding dat je aan het bewerken was
  • debug output, die gegenereerd wordt op de console
  • handelingen die je vóór de bug gedaan hebt, of de bug reproduceerbaar is of enkel op toevallige tijdstippen voorkomt, enz.

How to report a bug

If you've stumbled upon something strange, please mail me as much as possible of the following:
  • Version number of SICECAS you're using
  • Screendump or a description that is as complete as possible (so say ``when I've got the cursor at the right of a turnstyle and then press backspace ...'' instead of ``when I try to erase a turnstyle ...'')
  • .text file of the thing you were editing
  • debug output (appears on the console)
  • actions you did just before the bug happened, whether the bug is reproducible or only appears randomly, etc.

Bug-lijst | bug list

[ Top priority bugs | Annoying bugs | Minor bugs | Suggestions for enhancements | Fixed bugs ]

[ Top-prioriteit bugs | Vervelende bugs | Minder erge bugs | Suggesties voor verbeteringen | Opgeloste bugs ]

Top priority bugs | Top-prioriteit bugs

Annoying bugs | Vervelende bugs

Minor bugs | Minder erge bugs

Suggestions | Suggesties

Fixed bugs | Gerepareerde bugs

[ Terug ]