Download Sicecas

Downloaden

Download dit bestand: sicecas.jar (ongeveer 180Kb)
Als je een scherm vol brol krijgt bij het aanklikken van de link, probeer dan eens de hoofdlettertoets (Shift) ingedrukt te houden terwijl je op de link klikt.
Als je Sicecas onder windows gebruikt, kan je ook sicecas.bat (als je Java 1.1.x gebruikt) of sicecas2.bat (als je Java 1.2.x gebruikt) downloaden en bewaren in dezelfde directory als sicecas.jar. Het volstaat dan op het sicecas.bat ikoon te dubbelklikken om het programma te starten.
Vanaf Sicecas 0.002 kan je gewoon dubbelklikken op het .jar bestand en zijn de .bat bestanden niet meer nodig.

Java zelf kan je gratis downloaden bij Sun: JRE 1.1 (hierbij hoort sicecas.bat) of JRE 1.2 (hierbij hoort sicecas2.bat). JRE betekent overigens ``Java Runtime Environment'', dit is een pakket dat alles bevat om Java programma's te kunnen draaien. Er zijn ook ``Development Kits'' die ook nog van alles bevatten om zelf Java programma's te schrijven: JDK 1.1 en SDK 1.2. Sicecas werkt natuurlijk ook onder deze development kits.

Gebruiken

Instructies: opstarten met
jre -cp sicecas.jar sicecas.Main
voor Java 1.1 of
java -cp sicecas.jar sicecas.Main
voor Java 1.2. Vanaf sicecas 0.002 kan je volstaan met
java -jar sicecas.jar
Als je onder windows werkt, kan je ook dubbelklikken op sicecas.jar, sicecas.bat of sicecas2.bat (zie hierboven).
Je kan Sicecas ook rechtstreeks vanaf het web draaien zonder dat je iets hoeft te installeren of in te tikken door de applet-versie te gebruiken. Jammer genoeg werken sommige dingen niet zo goed in de applet versie onder sommige browsers ... (in het bijzonder Netscape 4.7)

De broncode is ook beschikbaar.

Terug