Geerts WWW Hoekje - Cursussen

| English | | Overzicht |

Ik heb een cursus programmeren in C geschreven.

Ik heb ook meegewerkt aan de cursus GNU/Linux voor middelbare scholen, vooral het deel over GNU/Linux als server.

| English | | Overzicht |

Valid HTML 4.01! Valid CSS! This Web Page is Lynx Friendly! Linux Registered User #332181 Viewable With Any Browser The Glider: a universal hacker emblem No Software Patents!