Kabouters aan de RUG

Een wetenschappelijke studie

Is het u ook al opgevallen? Minuscule verkeersbordjes, piepkleine huisjes, hokjes en meer van dat soort infrastructuur? Verdwijnen uw T-stukken ook steeds 's nachts? Het is duidelijk: de RUG wordt achter de schermen overgenomen door de kabouter-maffia.

Enige voorbeelden om u te overtuigen:

Een piepklein poortje, vlak naast gebouw S9 op campus De Sterre, met dito `verboden toegang' bordje. En wat vinden we achter dat bordje?

Precies! Een tuinhuisje met afmetingen die enkel voor kabouters kunnen bedoeld zijn!

Een beetje verder, naast gebouw S8 merken we een doorgang op tussen het gebladerte ... Zou die ook speciaal voor de kabouters aangelegd zijn?

Maar natuurlijk! De doorgang komt uit op een op maat gemaakt kabouter-schuilhokje. Onze onderzoekers vermoeden dat er ook een nachtelijke mini-busdienst passeert, die evenwel nog niet waargenomen is op de gevoelige plaat.
Misschien kon u nog wat twijfelen bij het tuinhuisje, maar geef toe dat deze kaboutereske afmetingen een weggever zijn.

Vlak tegenover dit schuilhokje bevindt zich een trapladder op kaboutermaat, vermoedelijk naar hun ondergrondse schuilplaats.

De brutaliteit van de kabouterinfiltratie is nog schrijnender als ons oog valt op de pijlenborden vlakbij:

Misschien niet zo duidelijk zichtbaar maar toch wel degelijk aanwezig: valt het u ook op dat de pijlen naar het Academisch Rekencentrum zich steeds uiterst onderaan bevinden, dus op ideale kabouterhoogte? Dit brengt ons op het volgende deel van de ongehoorde wijze waarop de kabouters zich verrijken op kosten van onze geliefde universiteit: de T-stukken zwendel.
PENDING: foto van een hoop t-stukken
Deze T-stukken worden bij netwerkbekabeling gebruikt. Uit gesprekken met leden van de ZEUS Werkgroep Informatica leerden onze onderzoekers dat er regelmatig T-stukken op onverklaarbare wijze verdwijnen. We hoeven u vast niet te vertellen welke logische verklaring voor dit fenomeen door dit onderzoek naar boven is gekomen. Het spreekt ook voor zich dat het rekencentrum het knooppunt is van de T-stukken zwendel: waar vindt een kabouter meer netwerkbekabeling, en dus uit de aard der zaak ook T-stukken, dan precies daar?

Ook op het Technicum (St. Pieters-nieuwstraat) zijn de kabouters overduidelijk aktief geweest. Hier ziet u één van onze vorsers die net een piepklein kabouterdeurtje heeft ontdekt:

U kunt dit deurtje bezichtigen op verdieping -2.5 (echt waar!) van het technicum. Denkt U dat het toeval is dat dit deurtje via zo'n onwaarschijnlijk verdiepingnummer bereikt moet worden?

Elders weten ze wel hoe het moet! Als voorbeeld deze foto, voorstellende een bord bij wegwerkzaamheden vóór Buckingham Palace, Londen, UK.

Besluit

Het is door onze nijvere vorsers onomstotelijk bewezen dat de kabouterinfiltratie onaanvaardbare afmetingen heeft aangenomen binnen deze universiteit. Wij roepen iedereen dan ook op om een krachtig halt aan deze ongelukkige evolutie toe te roepen. We stellen voor dat een universitaire werkgroep wordt opgericht, die bijvoorbeeld zou kunnen instaan voor de coördinatie van het verspreiden van bussen kabouterspray, of het overschakelen op types netwerkbekabeling waarbij geen T-stukken meer gebruikt zijn (hierin is reeds een succes geboekt: de universitaire homes gebruiken het UTP bekabelingssysteem, dat geen T-stukken meer gebruikt!). We zijn dus deels op de goede weg, doch het probleem verdient duidelijk meer aandacht. Moge dit onze bijdrage hiertoe zijn.