Sterrenkunde project

Abstract

Doel is een sterrenkundeprogramma te ontwikkelen in Java.
Het project is een samenwerking tussen de Werkgroep Sterrenkunde en Zeus WPI.
Het programma zou o.a. dit moeten kunnen: Extra ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.

Implementatie

Hiervoor hebben we natuurlijk een sterkataloog nodig. In zulke katalogen kunnen makkelijk miljoenen sterren zitten, en meestal zijn we enkel geinteresseerd in sterren binnen een bepaald stukje van de hemel met relatief kleine magnitude (dus heldere sterren). Het programma moet de gegevens zo beheren dat de enorme hoeveelheden data (tegenwoordige sterkatalogen nemen al vlug enkele honderden Mb in) toch snel geraadpleegd kunnen worden.
Daarom ga ik de routines die het databeheer doen als project voor de cursus Bestandsorganisatie ontwikkelen.
Concreet komt het erop neer dat het programma een eigen formaat gebruikt om de sterrendatabase op te slaan. De originele katalogen zijn immers in platte ASCII opgeslagen, hetgeen ze nogal volumineus maakt (en moeilijk snel te doorzoeken).

Status op 18 februari 2000

Het programma dat platte ASCII katalogen naar het eigen formaat omzet, is klaar. Op mijn computer (Pentium 75MHz, 40Mb RAM) worden ongeveer 30 sterren per seconde omgezet.
Omzetten gaat als volgt:
java CreateCatalog ReadMe outfile catalog
waarbij ReadMe en catalog de bestanden van de originele sterkataloog zijn, en outfile de naam van het bestand is dat aangemaakt moet worden. Een iets gebruikersvriendelijker methode is simpelweg
java CreateCatalog
te typen en dan interactief de gevraagde bestanden aan te duiden.
Er verschijnt dan een scherm waarop je kunt aangeven welke velden met declinatie, rechte klimming en magnitude overeenkomen. Je kan ook op Guess duwen om de computer zelf te laten proberen.

Er is een primitieve sterkaart-plotter klaar. Er wordt maar één soort projectie ondersteund. Inzoomen gaat gelukkig wel :-) De snelheid is behoorlijk te noemen.
Een kataloog bekijken gaat als volgt:

java ShowCatalog outfile

Download

ster.zip (72kb) programma's
v50.zip (740kb) Een sterkataloog, de Bright Star Catalogue met 9110 sterren.

Links

Earth and Moon Viewer
Your Sky: sterrenkaarten op willekeurige tijdstippen en waarnemerplaatsen
Astronomical Data Center van de Nasa
SkyView, the Internet's Virtual Telescope (Nasa)
Astronomical Data Center for Amateurs
Planet finder