Schijnbare dagelijkse beweging van de zon

Apparent daily movement of the sunSamenvatting
Deze tekst behandelt de schijnbare dagelijkse beweging van de zon, zoals die waargenomen wordt op een bepaalde plaats op aarde. De zon komt steeds op in een oostelijke richting en gaat onder in een westelijke richting. In de loop van de dag doorloopt ze een boog via het noorden, het zuiden of het zenit. Deze bewegingsrichting hangt af van de waarnemingsplaats en de dag van het jaar. In Europa zien we de zon in de loop van de dag steeds bewegen in wijzerzin (oosten-zuiden-westen), in Nieuw-Zeeland in tegenwijzerzin (oosten-noorden-westen). Voor een plaats tussen de keerkringen hangt de bewegingszin af van de dag van het jaar.

Lees of download hier deze tekst.

Abstract
This text deals with the apparent movement of the sun during the day as observed at a particular location on earth. The sun always rises in the eastern part of the sky and sets in the western part, but the sun can pass throught the North, through the South or even throught the zenith. This depends on the location an on the day of the year. In Europe the sun moves from East to West passing South, in New-Zealand the sun moves in the opposite direction: from East to West passing North. On a location between both Tropics the direction of the movement depends on the day of the year.

To read or download this text (in Dutch) click here


return to the homepage

Herman Serras, March 2009