The information on this page is probably outdated.
Please refer to the corresponding page on the website of the WE01 and WE16 departments for the most recent version.

Onderzoeksgroep Differentiaalmeetkunde en mechanica

Hoofd van de onderzoeksgroep
Frans Cantrijn Frans.Cantrijn@UGent.be
Leden van de onderzoeksgroep
Willy Sarlet Willy.Sarlet@UGent.be
Mike Crampin crampin@bt.internet.com
Bavo Langerock Bavo.Langerock@UGent.be
Tom Mestdag Tom.Mestdag@UGent.be
Goedele Waeyaert Goedele.Waeyaert@UGent.be

Huidig onderzoek

Differentiaalmeetkunde toegepast op problemen van theoretische mechanica en de studie van dynamische systemen.
  • scheidbaarheid van stelsels gekoppelde tweede-orde differentiaalvergelijkingen
  • afleidingen van differentiaalvormen langs een afbeelding
  • modellering van niet-holonome mechanica
  • het inverse vraagstuk van de Lagrangemechanica
  • symmetrie en reductie van mechanische systemen
  • theorie en toepassingen van connecties
  • meetkundige controletheorie
  • Lagrangiaanse systemen op Lie algebroids
  • veralgemeningen van bi-Hamiltoniaanse systemen