Onderzoeksgroep Differentiaalmeetkunde en mechanica

Hoofd van de onderzoeksgroep
Frans Cantrijn Frans.Cantrijn@UGent.be
Leden van de onderzoeksgroep
Willy Sarlet Willy.Sarlet@UGent.be
Mike Crampin crampin@bt.internet.com
Bavo Langerock Bavo.Langerock@UGent.be
Tom Mestdag Tom.Mestdag@UGent.be
Goedele Waeyaert Goedele.Waeyaert@UGent.be

Huidig onderzoek

Differentiaalmeetkunde toegepast op problemen van theoretische mechanica en de studie van dynamische systemen.
  • scheidbaarheid van stelsels gekoppelde tweede-orde differentiaalvergelijkingen
  • afleidingen van differentiaalvormen langs een afbeelding
  • modellering van niet-holonome mechanica
  • het inverse vraagstuk van de Lagrangemechanica
  • symmetrie en reductie van mechanische systemen
  • theorie en toepassingen van connecties
  • meetkundige controletheorie
  • Lagrangiaanse systemen op Lie algebroids
  • veralgemeningen van bi-Hamiltoniaanse systemen