In zijn scriptie "Modelleren van planten en bloemen in L-studio" heeft Thomas Abeel zijn "L-clipse" omgeving uitgewerkt die het mogelijk maakt "omgevingsafhankelijke plantengroei" te modelleren.

In The Algorithmic Beauty of Seaweeds, Sponges and Corals van  Jaap A. Kaandorp en Janet E. Kübler , vinden we algoritmische beschrijvingen van zeeschelpen terug.

SeeWeed


De doelstelling van het deze scriptie is het modelleren van  zeewier sponzen en koralen te bestuderen en de bestaande L-clipse omgeving uit te bouwen tot een modelleringstool voor zeeschelpen.

Uitgangspunt vormen L-systemen en L-studio.  Het doel van deze scriptie is de werking van L-studio te doorgronden en een aantal openstaande problemen inzake de modellering van bloemen en planten te implementeren in L-studio.
 

REFERENTIES:

<>
  • Physically Based Simulation of Growing Surfaces Thesis by Mark Jeffrey Matthews
  • lclipse
  • eclipse
  • animation
  • Nature Inspired Design
  • Jaap Kaandorp's Homepage
  • RandScape
  • Determinate Growth and Modularity in an Gorogonian Octocoral
  • Seaweeds and other aquatic plants
  • Seaweed/L-Systems Publication Abstracts