Een bloem uit een regel

L-systemen

1. Parallelle herschrijfsystemen

Beschouwen we het volgende streng-herschrijfsysteem over het alfabet {a ,b }

a b
a
Parallelle herschrijving vereist dat in een streng alle herschrijfbare componenten terzelfdertijd herschreven worden.
Op die manier krijgen we:

  a  a b  a b a
a b a a b  a b a a b a b a  ...