2. Naar een grafische interpretatie van herschrijfsystemen

Wanneer we bovenstaande reductie sequent in een boomstructuur gieten,
krijgen we reeds een eerste "grafische interpretatie" van een herschrijving:

a b
a