In deze lijst zijn geen handboeken wiskunde opgenomen. Het gaat om enkele historische werken en populariserende werken evenals fictieboeken met wiskundige inslag.
Voor een zeer uitvoerige lijst van boeken die iets met wiskunde hebben te maken zie de website Mathematical Fiction van Alex Kasman.