Fundamental Methods and Techniques in Mathematics -- Scientific Research Network FWO

Fundamentele Methoden en technieken in de Wiskunde -- Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap FWO

Kernleden

 1. Hendrik Van Maldeghem (woordvoerder), UGent
 2. Eva Colenbunders, V.U.B.
 3. Robert Lowen, Universiteit Antwerpen
 4. Walter Van Assche, K.U.Leuven
 5. Noel Veraverbeke, UHasselt

Doel van de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap


Het doel van deze W.O.G. is de vruchtbare wisselwerking tussen Zuivere Wiskunde en Toepasbare Wiskunde verder uitbouwen in Vlaanderen door bijfinanciering te voorzien bij tal van projecten (zie verder). De vorige Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap "Fundamentele Methoden en Technieken in de Wiskunde" (2001-2005) heeft tijdens de voorbije jaren vooral het toepassen van de wiskunde in niet-traditionele sectoren willen bevorderen en stimuleren (zoals ecologie, biologie, financile wiskunde, enz.). In de huidige termijn (2006-2010) is de W.O.G. dan ook gericht op het onderhouden van deze inspanningen, maar eveneens op het op-niveau-houden van onze uitmuntendheid van zuiver wiskundig denken. Ook binnen de wiskunde zelf zijn we gebaat met onderwerp-overschrijdende projecten. Op die manier onstaan nieuwe hoogstaande theorien, waarvan men kan hopen dat ze ooit doordringen tot de toepasbaarheid in andere wetenschappen.

Deze onderzoeksgemeenschap wil dan ook in het bijzonder de volgende discipline-overschrijdende projecten, waarvoor kernen van onderzoeksgroepen in Vlaanderen, en meer bepaald in de onderzoeksgroepen van de kernleden, aanwezig, actief en internationaal erkend en bekend zijn, aanmoedigen en steunen
 1. Galois Meetkunde versus Codeertheorie, Cryptologie
 2. Incidentiemeetkunde versus Groepentheorie, Representaties
 3. Eindige Meetkunde versus Combinatoriek, Grafentheorie en Combinatorische Optimalisatie
 4. Kanstheorie versus Financiele Wiskunde
 5. Mathematicshce Statistiek versus Boistatistiek en Bioinformatica
 6. Niet symmetrische Topologie en modellen voor Computerwetenschappen
 7. Approximatietheorie versus Functionaal Analyse
 8. Topologie versus Orde theorie
Maar ook andere projecten komen in aanmerking voor (financiele) steun vanuit deze W.O.G.

Onze partnerinstellingen werden geselcteerd op grond van complementariteit, kwaliteit van het onderzoek, aanwezigheid van jonge vorsers en post-docs, en diversiteit. Deze instellingen (met het hoofd van de onderzoekseenheid) zijn de volgende:
 1. Universite Libre de Bruxelles (Bernhard Muehlherr)
 2. University of Naples (Guglielmo Lunardon)
 3. Eotvos Lorand University, MTA SZTAKI Budapest (Tamas Szonyi)
 4. University of Colorado in Denver (Stanley Payne)
 5. Charles University Praag (Vladimir Soucek)
 6. Universidade de Coimbra (Maria Manuel Clementino)
 7. University of Cape Town (Hans-Peter A. Kunzi)
 8. Harvard School of Public Health (Stephen W. Lagakos)
 9. Universite de Bourgogne (Didier Arnal)
 10. Universidad de La Laguna (Ramon A. Orive Rodriguez)
 11. Warsaw University (Jan Okninski)
 12. Universite Catholique de Louvain (Pierre van Moerbeke)
 13. University of California (Bruce Driver)
 14. Jussieu, Paris (Etienne Blanchard)
 15. University of Granada (Romero Alfonso)
 16. University of Sheffield (Michael J.Thompson)

Welke projecten komen in aanmerking voor financiele steun van deze W.O.G.?


De financiele middelen van de W.O.G. worden uitsluitend gebruikt om bijfinanciering te kunnen verstrekken voor projecten tussen en in de deelnemende onderzoeksgroepen. Een van de belangrijkste criteria zal zijn dat het project realistische slaagkansen heeft zonder de steun van de WOG, maar dat de bijkomende steun van de WOG een meerwaarde in een van onze doelstellingen in deze aanvraag zal opleveren. Volgende activiteiten komen in aanmerking:
 1. Inrichten van seminaries, voordrachten, workshops en congressen,
 2. uitnodigen van (eminente) buitenlandse en binnenlandse onderzoekers,
 3. wetenschappelijke werkbezoeken,
 4. uitwisseling van postdoctorale onderzoekers.
Aanvragen kunnen steeds gericht worden aan een van de kernleden, of aan de woordvoerder, door middel van het aanvraagformulier te vervolledigen en op te sturen, electronisch of per gewone post.

Ten slotte kan door deze W.O.G. een buitenlandse post-doc aangetrokken worden voor een verblijf in ons land tuseen 3 en 12 maanden; Deze post-doc wordt betaald door het FWO, maar de aanvraag moet geschieden door een kernlid van de W.O.G. Zie ook

http://www.fwo-vlaanderen.be/subsidiewijzer/

en klik op Visiting Postdoctoral Fellowships. Daar kan je de aanvraagformulieren downloaden zowel in word als in pdf.
Op deze site vind je ook nog volgende tekst:

Om externe expertise in te brengen ter ondersteuning van FWO-projecten en Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen en de brug te slaan tussen Vlaamse en buitenlandse onderzoekseenheden kunnen, op voorstel van de interdisciplinaire Commissie voor Internationale Wetenschappelijke Contacten, buitenlandse postdoctorale navorsers worden aangetrokken met een "Visiting Postdoctoral Fellowship" voor een ononderbroken periode van drie tot twaalf maand. Verantwoordelijke woordvoerders van FWO-projecten en Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen kunnen deze fellowships (een forfaitaire kostenvergoeding) aanvragen ten behoeve van buitenlandse onderzoekers.

Een Junior postdoctoral fellowship wordt verleend aan jonge postdoctorale navorsers die, bij het indienen van de aanvraag hun doctoraat niet langer dan 5 jaar geleden hebben behaald en die nog ervaring wensen op te doen maar toch reeds een expertise kunnen inbrengen. De maandelijkse vergoeding bedraagt 1.570 EUR.

Zo het doctoraat reeds langer dan 5 jaar, maar niet langer dan 10 jaar geleden werd behaald, kan voor reeds gevestigde experts met een grotere maturiteit een Senior postdoctoral fellowship toegekend worden. De kostenvergoeding bedraagt 2.070 EUR per maand.

faculty logo
Research Group Incidence GeometryHomepage of Hendrik Van Maldeghem