next up previous
Next: Gang van Zaken Up: K Previous: K

Kaleidoscoop 2

Voorbereidingsbijeenkomst Kaleidoscoop 2: 25.01.2006
De bedoeling van het vak is reeds gecommuniceerd via studiegids of e-mail aan studenten:
  1. Maatschappelijke functie van de wiskunde
  2. Bevorderen van communicatieve vaardigheiden


Andreas Weiermann 2005-02-02