next up previous
Next: Hoe kom je aan Up: K Previous: Kaleidoscoop 2

Gang van Zaken

  1. De studenten werken in groepjes van 2
  2. Het groepje nodigt een gastspreker van buiten de directe wiskunde uit (het gaat om toepassingen van de wiskunde)
  3. Met die gastspreker wordt overlegd over wat zij/hij gaat vertellen en welke kennis vaooraf moet worden overgedragen door het groepje zelf in een inleidend college
  4. Het groepje verzorgt het inleidend college met een diktaat en opgaven voor de toehoorders (1 bijeenkomst)
  5. Daarna houdt de gastspreker haar/zijn voordracht (1 bijeenkomst)
  6. De toehoorderst maken de opgaven en leveren die in bij het groepje, dat deze uitwerkingen nakijkt en beoordeelt (met o,v,g)
  7. Het groepje maakt een eindverslag met daarin in elk geval goede uitwerkingen van de opgaven en een lijst van beoordelingen


Andreas Weiermann 2005-02-02