next up previous
Next: Rondom omgang met de Up: K Previous: Gang van Zaken

Hoe kom je aan een gastspreker als je zekf geen ideeen hebt

Je kunt informeren bij onze docenten die veelal contacten hebbben bij het bedrijfsleven: Dajani, Hogendijk, Bos, Diekmann, Gill, Balder, Van der Vorst, Beukers. Andere mogelijkheiden zijn: informatica, natuurkunde, economie, filosofie, biologie, aardwetenschappen.

Andreas Weiermann 2005-02-02