next up previous
Next: Vereisen voor een Tentamenbriefje Up: K Previous: Hoe kom je aan

Rondom omgang met de gastspreker

  1. Het groepje zorgt voor opvang van de gastspreker en voor die nodige hulpmiddelen (krijt, overhead, beamer etc.)
  2. De gastspreker krijgt eventueel een reiskostenvergoeding gebaseerd op werkelijke kosten (copie vervoersbewijs)
  3. De gastspreker kright een cadeaubon van 50 Euro
  4. Met een gastspreker van buiten de UU kan aansluitend op de voordracht een eenvoudig etentje georganiseerd worden door het groepje (deelnemers: Het groepje, de gastspreker en de docent). Het idee is dat van zo'n gastspreker niet met goed fatsoen zonder meer afscheid genomen kan worden.Andreas Weiermann 2005-02-02