next up previous
Next: About this document ... Up: K Previous: Rondom omgang met de

Vereisen voor een Tentamenbriefje

De volgende punten (zonder de eerste) zijn belangrijk voor het bepalen van de eindcijfer.
  1. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten op woensdag (1 keer afwezigheid met goede reden is toegestaan. 2 keerige afwezigheid met goede reden maakt althans extra indienwerk nodig) 3 keerige afwezigheid is niet toegestaan. 
  2. Fatsoenlijk diktaat (15%) plus opgaven (10%) plus correcties (10%) plus vordracht (20%) plus Eindverslag (inklusief oplossingen voor de opgaven en reflektie over de project) (15%)
  3. Gastspreker (qualiteit van de organisatie) [Als de spreeker niet verschijnt, dan is dat niet voldoende.]
  4. Inleveren val alle opgaven. Nietindienen van een blad opgaven wordt getelt als twee keer nietvoldoende bij de anderen opgaven. De resultaten voor de indienopgaven zijn belangrijk voor de cipher (30%).Andreas Weiermann 2005-02-02