Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroep Algebra bestudeert groepentheorie, niet-associatieve algebraïsche structuren, en combinatorische en toegepaste algebraïsche meetkunde. Dit bevat ondermeer:

 • structureerbare algebra's, lineaire algebraïsche groepen en gerelateerde structuren in meetkunde en groepentheorie;
 • eindige groepen, axiale algebra's en decompositie-algebra's;
 • totaal onsamenhangende lokaal compacte groepen;
 • combinatorische algebraïsche meetkunde;
 • toegepaste algebraïsche meetkunde en algebraïsche statistiek.


De onderzoeksgroep Incidentiemeetkunde bestudeert incidentiestructuren, Galois meetkunde en codeertheorie, met als huidige onderzoeksonderwerpen:

 • polaire ruimten,
 • veralgemeende veelhoeken,
 • schierveelhoeken,
 • gebouwen,
 • partiële meetkundes en hun veralgemeningen,
 • projectieve inbeddingen en niet-abelse representaties van meetkunden,
 • bijzondere deelverzamelingen in Galois ruimten met hun vertaling in termen van codes.