Onderzoeksgroepen

  • De onderzoeksgroep Incidentiemeetkunde bestudeert incidentiestructuren, Galois meetkunde en codeertheorie, met als huidige onderzoeksonderwerpen: polaire ruimten, veralgemeende veelhoeken, schierveelhoeken, gebouwen, partiële meetkundes en hun veralgemeningen, projectieve inbeddingen en niet-abelse representaties van meetkunden, bijzondere deelverzamelingen in Galois ruimten met hun vertaling in termen van codes.

  • De onderzoeksgroep Algebra bestudeert getaltheorie, algebraïsche meetkunde, permutatiegroepen en lineaire algebraïsche groepen. Het huidig onderzoek in de getaltheorie en algebraïsche meetkunde concentreert zich rond kwadratische vormen en delingsalgebra's over lokale functievelden, en beslisbaarheidsproblemen in verband met de existentietheorie van functievelden; het meetkundige aspect omvat speciale divisoren op gladde krommen, Weierstrass punten, lineaire systemen op opblazingen en Grassmann defectiviteit. Het onderzoek in de groepentheorie omvat de studie van Moufang verzamelingen en hun verband met Jordan algebra's en andere algebraïsche structuren gerelateerd aan lineaire algebraïsche groepen.