Ghent University offers several workshops/lessons/lectures to teachers and their students. These can be useful when you want to give your students a glimpse of what researchers do in their daily work. I especially want to emphasize the many mathematical offers out there in the open, desperately waiting for a teacher (and preferably, a class of students) to pass along.

I offer these topics (see below) to teachers and students. All topics are either given as a lesson (roughly two hours) or as a lecture. There are no costs involved. I'm rather flexible in the practical organisation of each of them, so don't hesitate to contact me.

These lessons/lectures are given in Dutch. For this purpose, the short contents of each of these are presented in the same language.

[OUD] De kracht van grafentheorie

Wiskunde draait rond abstractie en symmetrie. Om de wereld rondom ons te begrijpen, proberen wiskundigen alles zo simpel mogelijk voor te stellen. En wat is er nu niet simpeler dan een heleboel stippen, met elkaar verbonden door lijnen? Zulke beestjes noemen we grafen.

Laat je echter niet vangen door de eenvoud van een graaf. Zulke figuren kennen heel wat toepassingen: van eilanden verbonden door bruggen tot trouwfeestjes en Twitter-posts: haast álles kan voorgesteld worden door een graaf. Geen voorkennis vereist!

[OUD] Wiskunde in gezelschapsspelen

Heb je bij het spelen van een gezelschapsspel ooit al gedacht: 'dat is knap gedaan, hoe komt men daar toch op?' of 'is dat toevallig dat dat altijd zo mooi uitkomt?' In deze sessie zetten we enkele gezelschapsspelen in de kijker – Dobble en Set – waarin wiskundige concepten zorgen voor een eenvoudig maar geniaal spelverloop. Kies je voor de lessenreeks, dan komen de leerlingen al spelenderwijs in contact met de gezelschapsspelen en maken nadien de link met de wiskunde.

Al snel zul je inzien dat wiskunde niet altijd abstract blijft, maar een vertaling kan maken naar simpel plezier en leedvermaak.
Belangrijk: deze workshop gaat gepaard met een theoretische basis over axiomatisch projectieve vlakken. Dit wordt op tijdens half uur op een zeer laagdrempelige manier uitgelegd; geen voorkennis vereist!

[OUD] Breinbrekende paradoxen

Wat gebeurt er met Pinocchio's neus als hij de zin ‘ik ben nu aan het liegen’ uitspreekt? Als alles mogelijk is, is het dan mogelijk dat iets onmogelijk is? In het dagelijks leven en doordeweeks taalgebruik zitten heel wat paradoxen verscholen: uitspraken die, ondanks ze op het eerste zicht logisch lijken, zichzelf volledig tegenspreken. Ook in de wiskunde, de taal van het logisch redeneren, bestaan er paradoxen.

Sommige paradoxen zijn zelfs zo impactgevend dat ze de volledige wiskundewereld op z'n kop hebben gezet. De leerlingen krijgen een interactief overzicht van de interessantste en gekste mathematische paradoxen: een geverfde trompet zonder einde, een contra-intuïtief spelprogramma, een hoop zand bestaande uit enkele zandkorrels, noem maar op!

[OUD] Eulers onoplosbaar raadsel

In 1782 bedacht Euler een interessant en op het eerste zicht eenvoudig raadsel die – hoewel men het niet zou verwachten – zeer nauw verwant is met allerlei takken van de zuivere wiskunde. Het gekke aan dit raadsel is dat niemand het kon oplossen! Men vermoedde daarom dat er simpelweg geen oplossing voor bestond. Pas meer dan honderd (!) jaar later kwam hiervoor een formeel wiskundig bewijs naar boven.

In deze lessenreeks/lezing ontdekken de leerlingen op een interactieve en laagdrempelige manier hoe zo'n eenvoudig raadsel heeft kunnen leiden tot diep-theoretische resultaten binnen de wiskunde.
Belangrijk: deze workshop gaat gepaard met een theoretische basis over axiomatisch projectieve vlakken. Dit wordt op tijdens half uur op een zeer laagdrempelige manier uitgelegd; geen voorkennis vereist!