Werkomgeving

Handige shortcuts in de vensteromgeving

Voor Windows

Alt+tab: volgende venster (nog eens tab duwen terwijl je Alt blijft ingedrukt houden voor weer het volgende venster)
Windows+D: minimaliseer alle vensters zodat de desktop zichtbaar wordt

Voor Mac

⌘+tab: volgende venster (nog eens tab duwen terwijl je ⌘ blijft ingedrukt houden voor weer het volgende venster)
F9: exposé
F10: exposé van enkel de vensters van het huidige programma
F11: toon de desktop
En er zijn er nog veel meer ...

Voor Gnome

Alt+tab: ?

Shift-klikken

Om een groot aantal items te selecteren:
  • klik op het eerste item
  • scroll eventueel naar het laatste item als dat buiten beeld zou zijn
  • houd de Shift toets ingedrukt
  • klik op het laatste item terwijl je Shift ingedrukt houdt