Onderzoeksgroepen

  • De onderzoeksgroep Incidentiemeetkunde bestudeert incidentiestructuren, Galois meetkunde en codeertheorie, met als huidige onderzoeksonderwerpen: polaire ruimten, veralgemeende veelhoeken, schierveelhoeken, gebouwen, partiële meetkundes en hun veralgemeningen, projectieve inbeddingen en niet-abelse representaties van meetkunden, bijzondere deelverzamelingen in Galois ruimten met hun vertaling in termen van codes.

  • De onderzoeksgroep Logica en Analyse bestudeert wiskundige analyse, logica, analytische getaltheorie, computerwetenschappen, en verbanden tussen deze gebieden. Het huidig onderzoek omvat ondermeer veralgemeende functietheorie, niet-standaard analyse, logische limietwetten, fase-overgangen voor Gödel onvolledigheid, computergestuurde bewijsvoering en dynamische systemen.