Onderzoeksgroepen

  • De onderzoeksgroep Incidentiemeetkunde bestudeert incidentiestructuren, Galois meetkunde en codeertheorie, met als huidige onderzoeksonderwerpen: polaire ruimten, veralgemeende veelhoeken, schierveelhoeken, gebouwen, partiële meetkundes en hun veralgemeningen, projectieve inbeddingen en niet-abelse representaties van meetkunden, bijzondere deelverzamelingen in Galois ruimten met hun vertaling in termen van codes.

  • De onderzoeksgroep Logica en Analyse bestudeert wiskundige analyse, logica, analytische getaltheorie, computerwetenschappen, en verbanden tussen deze gebieden. Het huidig onderzoek omvat ondermeer veralgemeende functietheorie, niet-standaard analyse, logische limietwetten, fase-overgangen voor Gödel onvolledigheid, computergestuurde bewijsvoering en dynamische systemen.

  • De onderzoeksgroep Analyse & PDV's  bestudeert functionaalanalyse, niet-commutatieve analyse, spectraaltheorie, PDV's, harmonische analyse, subelliptische analyse, functieruimten, pseudo-differentiaaloperatoren, fractionele afgeleiden, microlokale analyse en niet-harmonische analyse. We zijn ook geïnteresseerd in de numerieke aspecten van dit onderzoek en in toepassingen ervan.