Voormalige onderzoeksgroep Differentiaalmeetkunde en mechanica

Voormalige leden van de onderzoeksgroep
Willy Sarlet Willy.Sarlet@UGent.be
Frans Cantrijn Frans.Cantrijn@UGent.be
Tom Mestdag
Mike Crampin
Eduardo García-Toraño Andrés   eduardo.garciatorano@uns.edu.ar
Goedele Waeyaert
Bavo Langerock
Joris Vankerschaver  
Fien Vermeire
Ann Vandecasteele

Onderzoek

Differentiaalmeetkunde toegepast op problemen van theoretische mechanica en de studie van dynamische systemen.
  • scheidbaarheid van stelsels gekoppelde tweede-orde differentiaalvergelijkingen
  • afleidingen van differentiaalvormen langs een afbeelding
  • modellering van niet-holonome mechanica
  • het inverse vraagstuk van de Lagrangemechanica
  • symmetrie en reductie van mechanische systemen
  • theorie en toepassingen van connecties
  • meetkundige controletheorie
  • Lagrangiaanse systemen op Lie algebroids
  • veralgemeningen van bi-Hamiltoniaanse systemen