Unix shell

Ook onder Windows beschikbaar door middel van Cygwin.
Op de Mac: Applications/Utilities/Terminal.

Handige hulpprogramma's

 • grep doorzoekt bestanden op een tekst, zoals
  grep gebuisd examens/2003/*.tex
 • find zoekt in een directory recursief naar bestanden met een bepaalde naam:
  find /home/gvernaev/rapporten -name \*geheim\*
 • locate doet hetzelfde, maar dan sneller omdat er op voorhand een index aangelegd is:
  locate "/home/gvernaev/*.tex"
 • man geeft uitleg over een commando:
  man grep
 • En er zijn er nog veel meer ...

ImageMagick

Voorbeeld:
gvernaev@cage:~$ cd tex/rapporten
gvernaev@cage:~/tex/rapporten$ convert foto.jpg foto.eps 
gvernaev@cage:~/tex/rapporten$ convert foto.jpg foto.pdf
Convert heeft tientallen opties om naast het opslagformaat van het beeld nog allerlei eigenschappen van het beeld te veranderen; man convert is uw vriend!

Voorbeeld: zet alle .bmp bestanden in .png om:

for i in *.bmp; do 
  base= `basename "$i" .bmp`
  convert "$base.bmp" "$base.png"
done 

screen

Handig om berekeningen te laten doordraaien op een andere computer terwijl je eigen computer uit staat. Screen laat ook toe om vanop een enkele verbinding meerdere programma's elk op hun eigen virtueel scherm te draaien.

Log in op de remote computer en start screen op met

screen
Ogenschijnlijk gebeurt er niets, maar nu zit je `binnen' een screen sessie: ook als je eigen computer uitvalt, blijft screen doordraaien. Om een eerdere screen sessie te hervatten, geef je
screen -r
Binnen een screen sessie kan je met Ctrl-a screen commando's geven:

Ctrl-a ? geeft hulp over alle beschikbare commando's.
Ctrl-a c maakt een nieuw screen venster.
Ctrl-a k vernietigt het huidige screen venster.
Ctrl-a " toont een lijst van alle openstaande screen vensters.
Ctrl-a 0 gaat naar het eerste screen scherm.
...
Ctrl-a 9 gaat naar het tiende screen scherm.
Ctrl-a Ctrl-d detach: verlaat screen. Alle programma's en schermen blijven doordraaien.

Zie ook de screen cheat-sheet.

Meer info